Обиколка на фабриката на компанијата

Фабричка слика

Панорамски фотографии од фабриката, фабричко директно фотографирање, автоматизација, без деформација, без обезбојување, стабилен квалитет, професионално печатење на подлоги во четири бои, елаборирано креирање производи итн.

Апликација за производ