Сертификат за квалификација

ЛЈ производ решенија ко., ограничен

Целиот процес, целосно покривање и табелирање на управувањето со интелектуалната сопственост
Применети се 56 авторски права на компјутерски софтвер, 113 патенти за изглед, 467 патенти за корисни модели и 251 патенти за пронајдок.

LJ01

Сертификат за висока технологија во Шенжен

LJ07

Национален сертификат за високотехнолошки претпријатија

LJ02

Сертификат за Систем за управување со интелектуална сопственост

LJ03

Сертификат за регистрација на авторски права на компјутерски софтвер

LJ06

Патент за пронајдок

LJ05

Сертификат за патент за корисен модел

LJ04

Сертификат за патент за дизајн на изглед

LJ сертификат (5)
Сертификат LJ (1)
LJ сертификат (2)
Сертификат LJ (4)
LJ сертификат (7)
LJ сертификат (6)
LJ сертификат (3)